Θα συνεχίσει να ασκεί διοίκηση η σημερινή διοικούσα επιτροπή του Ιδρύματος Ευαγγελίστριας της Τήνου μέχρι τις 30 Οκτωβρίου 2018, οπότε θα αναλάβει καθήκοντα η νέα, η οποία θα αναδειχθεί από τις εκλογές που θα διεξαχθούν την Κυριακή 22 Ιουλίου 2018, λόγω της ανάγκης διασφάλισης της συνεχούς λειτουργίας του Ιδρύματος.

Αυτό εκρινε το Τμήμα Αναστολών του Συμβουλίου της Επικρατείας (200/2018) το οποίο έκανε μερικως δεκτή την αίτηση αναστολής του Μητροπολίτη Σύρου κ. Δωροθέου Β’ του αντιπροέδρου, του γενικού γραμματέα και δυο μελών της διοικούσας επιτροπής που είχε εκλεγεί κατά τις αρχαιρεσίες που διενεργήθηκαν τον Δεκέμβριο του 2017.

Οι σύμβουλοι Επικρατείας έκριναν ότι δεν μπορούν να χορηγήσουν αναστολή ως προς σκέλος που αφορά τη διεξαγωγή των εκλογών την ερχόμενη Κυριακή, τη στιγμή μάλιστα όταν οι προσφεύγοντες δεν επικαλούνται και δεν αποδεικνύουν ότι συντρέχουν εξαιρετικοί λόγοι σοβαρής και ανεπανόρθωτης βλάβης που να δικαιολογούν την κατ' εξαίρεση χορήγησή της.

Ωστόσο, ότι λόγω της ανάγκης διασφαλίσεως της συνεχούς λειτουργίας του Πανελληνίου Ιερού Ιδρύματος Ευαγγελιστρίας της Τήνου και με δεδομένο ότι το αμέσως προσεχές χρονικό διάστημα πραγματοποιούνται στην Τήνο δυο μεγάλες πανηγύρεις (του Οράματος της Οσίας Πελαγίας, στις 23 Ιουλίου και του Δεκαπενταύγουστου (της Παναγίας) χάριν του Δημοσίου συμφέροντος το ΣτΕ διέταξε, η διοίκηση του Ιδρύματος να πραγματοποιείται από την υφισταμένη διοικούσα επιτροπή μέχρι να αναλάβει καθήκοντα η νέα.