Μαζί με την «Κιβωτό της Ορθοδοξίας», που κυκλοφορεί το Σάββατο 4 Αυγούστου 2018, ένα νέο συλλεκτικό βιβλίο: ''Η συμμετοχή στο μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας''.

Κέντρο της Θείας Λειτουργίας είναι το Μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας, το μυστήριο που ενώνει τον άνθρωπο με το Θεό. Ο Ιησούς Χριστός,  μας διαβεβαιώνει «ὁ τρώγων μου τὴν σάρκα καὶ πίνων μου τὸ αἷμα ἐν ἐμοὶ μένει, κἀγὼ ἐν αὐτῷ» (Ιωάν. 6, 56).

Για την προσέλευση του χριστιανού στο Μυστήριο υπάρχουν όροι και προϋποθέσεις. Πρέπει να υπάρξει προπαρασκευή, προετοιμασία του πιστού. Η προετοιμασία αυτή είναι η ενσυνείδητη αποδοχή της μεγάλης δωρεάς του Χριστού.

Ο πιστός πρέπει να αναγνωρίσει τη δωρεά και την αξία των τιμίων δώρων και να τα δεχθεί με τον τρόπο που τους αρμόζει, με μία κατάλληλη προετοιμασία.