«Ο Θεός εξέλεξε το ευτελέστερον, το χώμα, διά να κατασκευάση εξ αυτού το ανθρώπινον σώμα. Και τούτο όχι ασκόπως. Ως φιλοσοφεί ο Γρηγόριος Νύσσης, η θέα και μόνον της γης, εκ της οποίας προήλθε το ανθρώπινον σώμα, αρκεί διά να διδάξει τη ματαιότητα της επιγείου ζωής». 

Πατήρ Αυγουστίνος Καντιώτης

 

«Γιατί όλοι οι χριστιανοί δεν έχουν την ίδια χάρη από το Αγιο Πνεύμα; Στην Εκκλησία που πας ν’ ανάψεις κερί, αν δώσεις δέκα δραχμές παίρνεις μικρό, αν δώσεις είκοσι, μεγαλύτερο. Κι αν δώσεις εκατό, παίρνεις λαμπάδα. Έτσι γίνεται και με τη χάρη του Αγίου Πνεύματος, όσο πιο πολλά δίνεις, τόσο πιο πολλά παίρνεις». 

Παπα-Τύχωνας

 

«Οι μωροί και οι ανόητοι προτιμούν μάλλον την ενταύθα μικράν ανάπαυση παρά την βασιλείαν των ουρανών, μη γνωρίζοντες ότι κάλλιον είναι να υποφέρει τις παιδεύσεις εις τον αγώνα παρά να αναπαύεται εις στρωμνήν βασιλικήν και να κατακριθή ως ράθυμος». 

Άγιος Ισαάκ ο Σύρος

 

Είπε γέρων: «Για να είσθε αληθινά ευτυχισμένοι πρέπει... Να σκέπτεστε τον Θεό, τουλάχιστον όσο σκέπτεστε τους ανθρώπους. Να φοβάσθε τον Θεό, τουλάχιστον όσο φοβάσθε τους ανθρώπους. Να τιμάτε τον Θεό, τουλάχιστον όπως τιμάτε τους ανθρώπους. Να ελπίζετε στον Θεό, τουλάχιστον όσο ελπίζετε στους ανθρώπους. Να εκπληρώνετε τον νόμο του Θεού, τουλάχιστον όσο εφαρμόζετε τον ανθρώπινο νόμο. Να ζητάτε τη βοήθεια του Θεού, τουλάχιστον όσο τη ζητάτε από τους ανθρώπους. Να δοξάζετε τον Θεό, τουλάχιστον όσο δοξάζετε τους ανθρώπους».

 

Για την εξάσκηση της ευχής: «Η πρωταρχική προϋπόθεση και απόλυτη αναγκαιότητα είναι το “γνώθι σ’ αυτόν”. Για να αποκτήσει αυτή την επίγνωση ο αρχάριος ασκούμενος πρέπει να μάθει να είναι αφυπνισμένος προς τις πολύπλευρες δυνατότητες του εγωισμού». 

Γέροντας Νίκων Καρουλιώτης

 

«Αρετή που φαίνεται δεν είναι αρετή». 

Γέροντας Σεραφείμ Σαββαΐτης

 

«Χρωστάμε απέραντη ευγνωμοσύνη στον Κύριο, γιατί την αξία των έργων μας την καθορίζει με κριτήριο όχι τη σπουδαιότητα ή τη μεγαλοσύνη τους, αλλά τη διάθεση που υπάρχει μέσα μας, όταν τα επιτελούμε».

Αγ. Θεοφάνης ο Έγκλειστος

 

«Βλέπετε να υπάρχει μέσα σας η διάθεση για την απαλλαγή από τα πάθη; Αν ναι, να προσέχετε καθημερινά τον εαυτό σας, να φοβάστε τις πτώσεις και να φυλάγεστε με κάθε τρόπο από τις αιτίες της αμαρτίας. Ετσι, με τον καιρό, τα πάθη εξασθενούν». 

Άγιος Θεοφάνης ο Έγκλειστος

 

«Η πνευματική ψυχρότητα και ξηρότητα, η ψυχική χαύνωση και αθυμία παρουσιάζονται περιοδικά στη χριστιανική ζωή με παραχώρηση του Θεού, όπως λένε οι Άγιοι Πατέρες, για ν’ αποφύγουμε την έπαρση και να οικειωθούμε σταθερά την ταπεινοφροσύνη». 

Αγ. Θεοφάνης ο Έγκλειστος

 

«Ο Κριτής μας είναι σπλαχνικός και φιλάνθρωπος. Δεν ψάχνει να βρει κάτι για να μας καταδικάσει. Απεναντίας, ψάχνει κάτι, το παραμικρό, για να μας δικαιώσει».

 Αγ. Θεοφάνης ο Έγκλειστος

 

«Κάθε αρετή που γίνεται χωρίς κόπο, λογίζεται σαν “έκτρωμα” μπροστά στα μάτια του Θεού. Οι στεναγμοί της καρδιάς σου, οι προσευχές και οι αγρυπνίες θα σε βοηθήσουν ν’ αποκτήσεις αρετή. Όσο όμως κι αν φωνάζεις με προσευχές προς τον Κύριο, δεν σε ακούει, αν δεν συνοδεύονται από ταπεινοφροσύνη».

 Αββάς Ισαάκ ο Σύρος

 

«Να ξέρετε ότι και ένα μόνο δάκρυ ισοδυναμεί με το λουτρό. Όπως το λουτρό ανακουφίζει το σώμα και το πλύσιμο καθαρίζει το ένδυμα, ούτω πως και τα δάκρυα της μετανοημένης ψυχής αγνίζουν την καρδιά, αγνίζουν τον νου, αγνίζουν το σώμα, αγνίζουν τη ζωή, αγνίζουν τον λόγο, αγνίζουν ακόμα και την κάθε έκφραση του ανθρώπου». 

Γέροντας Εφραίμ Αριζονίτης

 

«Εμποδίζομε την αναπαραγωγικὴ λειτουργία του έρωτα και δημιουργούμε κάτι που δεν δημιούργησε ο Θεός, έναν έρωτα σκόπιμα άκαρπον. Κι όταν ο έρωτας φέρει καρπό, τον σκοτώνουμε μέσα στα σπλάχνα της μητέρας του». 

Γανωτής Κωνσταντίνος