Οι αγροτικές ανησυχίες και η ενασχόληση του μητροπολίτη Μαντινείας και Κυνουρίας κ. Αλέξανδρου με τη γη και τις καλλιέργειες δεν αποτελούν είδηση για όσους γνωρίζουν τον αεικίνητο επίσκοπο.

Ο μητροπολίτης Αλέξανδρος, μαζί με άλλους ιερείς και εθελοντές, συμμετείχε ενεργά στη φετινή συγκομιδή των ρεβιθιών σε κτήμα στον Εύανδρο Κυνουρίας.

Τα ρεβίθια από το κτήμα του μητροπολίτη θα διατεθούν στα ιδρύματα της μητρόπολης και στο φιλανθρωπικό πρόγραμμα «Το καλάθι του πτωχού αδελφού». 

Ο κ. Αλέξανδρος με την προβολή των παραδοσιακών μεθόδων καλλιέργειας έχει σκοπό να μυήσει τους νέους στην οικολογική και ποιοτική γεωργική παραγωγή.