Το ''πράσινο φως'' άναψε το Συμβούλιο της Επικρατείας (ΣτΕ) με γνωμοδότησή του, ώστε οι ιερείς με αυξημένο σωματότυπο να εντάσσονται στις Ένοπλες Δυνάμεις ως στρατιωτικοί ιερείς.

Το ΣτΕ με τη γνωμοδότησή του έκανε δεκτό Προεδρικό Διάταγμα που κατέθεσε το υπουργείο Εθνικής Άμυνας. Με το συγκεκριμένο ΠΔ τροποποιείται παλαιότερο διάταγμα του 2014 που αφορά τις σωματικές ικανότητες όσων ιερέων κατατάσσονται στις Ένοπλες Δυνάμεις και αίρονται οι προβλεπόμενοι περιορισμοί ως προς τα κριτήρια σωματικής ικανότητας των κληρικών.

Eιδικότερα, με το εν λόγω διάταγμα έγινε άρση των προβλεπόμενων περιορισμών ως προς τα κριτήρια σωματικής ικανότητας των Κληρικών που θα κατατάσσονται στις Ενοπλες Δυνάμεις και προβλέφθηκε ότι μπορούν να κατατάσσονται στο σώμα των στρατιωτικών Ιερέων όσοι έχουν κριθεί ακατάλληλοι (κατηγορίες Ι/2, Ι/3 και Ι/4) και ο Δείκτης Μάζας του Σώματος τους είναι μεταξύ 19 έως και 35 kg/m2.

Υπενθυμίζεται ότι, κατά τη στρατιωτική νομοθεσία, προκειμένου να μπορούν να καταταγούν στις Ένοπλες Δυνάμεις άνδρες ο Δείκτης Μάζας του Σώματος -δηλαδή το πηλίκο του σωματικού βάρους του υποψηφίου σε χιλιόγραμμα προς το τετράγωνο του ύψους του σε μέτρα- πρέπει να βρίσκεται από 19 έως 27 kg/m2.

Το υπουργείο Εθνικής Άμυνας προέβη στην εξαίρεση αυτή λόγω της ανάγκης στελεχώσεως των Ενόπλων Δυνάμεων με Κληρικούς ικανούς να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις της αποστολής για την οποία προορίζονται, δηλαδή, «της χριστιανικής και ηθικής διαπαιδαγώγησης του στρατεύματος».