Εγγραφα που αναφέρονται στο ουκρανικό ζήτημα έδωσε στη δημοσιότητα το Οικουμενικό Πατριαρχείο απαντώντας στο Πατριαρχείο Μόσχας σχετικά με τη δικαιοδοσία στην Ουκρανία.

Η ανακοίνωση του Φαναρίου:

Το Οικουμενικόν Πατριαρχείον ευχαριστεί τους εκλεκτούς ερευνητάς, Έλληνας και Ρώσσους, οι οποίοι διά της αδιαβλήτου επιστημονικής συνεισφοράς των συνέβαλαν εις την αποκατάστασιν της ιστορικής αληθείας περί της σχέσεως της Εκκλησίας της Ουκρανίας προς την Μητέρα Εκκλησίαν της.

Όλως ιδιαιτέρως ευχαριστεί το Μορφωτικόν Ίδρυμα της Εθνικής Τραπέζης της Ελλάδος και τον Προιστάμενον του Ιστορικού και Παλαιογραφικού Αρχείου του, διακεκριμένον ιστορικόν, φιλόλογον και παλαιογράφον κ. Αγαμέμνονα Τσελίκαν, διότι έθεσαν εις την διάθεσιν του Οικουμενικού Πατριαρχείου, εις το πρωτότυπον και την μεταγραφήν των τα αρχαία αντίγραφα των κρισίμων Πατριαρχικών και Συνοδικών Εγγράφων περί των σχέσεων της Εκκλησίας Ουκρανίας προς τα Πατριαρχεία Κωνσταντινουπόλεως και Μόσχας κατά τον ιζ’ αιώνα.

Τέλος, ευχαριστεί θερμώς τον λογιώτατον ερευνητήν κ. Κωνσταντίνον Βετόσνικωφ, ο οποίος έθεσεν εις την διάθεσιν του Οικουμενικού Πατριαρχείου τας πολυτίμους γνώσεις του περί του θέματος.

Έγγραφα