Στο µεγάλο µυστήριο του θανάτου η Ορθόδοξη διδασκαλία αντιπαραθέτει την ελπίδα - τη Ζωή. Είναι πραγµατικά ανόητο να θρηνούµε µε υπερβολή τον κοιµηθέντα και να µην εστιάζουµε σε όλα εκείνα που δίδουν τη δυνατότητα του επάθλου της αιώνιας ζωής.

Ακόµα και οι κοιµηθέντες µπορούν µέσω της Εκκλησίας να τύχουν ευµενούς αντιµετώπισης εκ µέρους του δίκαιου Κριτή του Θεού.

Με το βλέµµα στραµµένο σε Εκείνον, µε αυτοπεποίθηση, σεβασµό και εσωτερική δύναµη ας διαχειριστούµε την κοίµηση – τον θάνατο σαν κάτι πεπερασµένο, παρωδικό, που ουδεµία σηµασία έχει µπροστά στον µέλλοντα αιώνα.

Ας αποτελέσει η παρακολούθηση του ταξιδιού της ψυχής το εφαλτήριο της πνευµατικής ανακαίνισης - της έµπρακτης µετά πίστεως στοχοθεσίας της σωτηρίας µε πρότυπο τον Ιησού.

Για παραγγελίες του βιβλίου στο τηλ. 210-6924659