Στην αντεπίθεση πέρασε η Ορθόδοξη Εκκλησία της Ουκρανίας, η οποία θεωρεί άκυρη την απόφαση του Οικουμενικού Πατριαρχείου για την αυτοκεφαλία.

Η Σύνοδος Επισκόπων της Ορθοδόξου Εκκλησίας της Ουκρανίας, μετά από συζήτηση, μεταξύ των άλλων αποφάσισε:

- Να ταχθεί κατά οποιασδήποτε απόπειρας αλλαγής της ονομασίας της Ορθοδόξου Εκκλησίας της Ουκρανίας, κάτι το οποίο ήδη δηλώνουν οι ανώτατοι εκπρόσωποι της Πολιτείας, καθώς και κατά κάθε εκδηλώσεως της διακρίσεως σε βάρος των πιστών της Ορθοδόξου Εκκλησίας της Ουκρανίας σε επίπεδο νομοθεσίας. Σε περίπτωση ψηφίσεως των σχετικών νομοσχεδίων, η Ορθόδοξος Εκκλησία της Ουκρανίας, για να προστατεύσει τα συμφέροντά της, θα χρησιμοποιήσει όλα τα ένδικα μέσα, τα οποία προβλέπονται από τις «Αρχές του κοινωνικού δόγματος της Ορθοδόξου Εκκλησίας της Ουκρανίας», τη νομοθεσια της Ουκρανίας και την Ευρωπαϊκή Σύμβαση των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου.

- Να θεωρήσει άκυρες και ουδεμία κανονική ισχύ έχουσες τις αποφάσεις της Ιεράς Συνόδου του Πατριαρχείου Κωνσταντινουπόλεως της 11ης Οκτωβρίου 2018 σχετικά με το ουκρανικό εκκλησιαστικό ζήτημα. Ειδικότερα δέ, η εγκατάσταση της δικαιοδοσίας του Πατριαρχείου Κωνσταντινουπόλεως επί του εδάφους της Ουκρανίας αποτελεί καρπό θεωρητικής ερμηνείας της εκκλησιαστικής ιστορίας. Ενώ η απόφαση άρσεως του αναθεματισμού και των λοιπών εκκλησιαστικών επιτιμίων στους αρχισχισματικούς και η αναγνώριση εγκυρότητας των ψευδοχειροτονιών, τις οποίες είχαν τελέσει σχισματικοί όντες, είναι αποτέλεσμα μιας διεστραμμένης ερμηνείας των ιερών κανόνων. Η ιστορία της Ορθοδόξου Εκκλησίας δεν γνωρίζει περιπτώσεις αντιμετωπίσεως σχισμάτων με μια απλή νομιμοποίησή της. Με τη λήψη τέτοιων αντικανονικών αποφάσεων, με την αποκατάσταση σχισματικών στων αντίστοιχων αυτών βαθμών, το Πατριαρχείο Κωνσταντινουπόλεως, κατά τους κανόνες της Εκκλησίας, το ίδιο προσχώρησε στο σχίσμα. Ως εκ τούτου, η ευχαριστιακή κοινωνία της Ορθοδόξου Εκκλησίας της Ουκρανίας με το Πατριαρχείο Κωνσταντινουπόλεως, κατά το παρόν τυγχάνει αδύνατη και διακόπτεται.

- Και να χαρακτηρίσει απαράδεκτες την παράνομη παρέμβαση του Πατριαρχείου Κωνσταντινουπόλεως στα εσωτερικά της άλλης Τοπικής Εκκλησίας καθώς και τις απόπειρες επιλύσεως του ουκρανικού εκκλησιαστικού ζητήματος με εμπλοκή των κρατικών αρχών και σχισματικών, εν αγνοία της φωνής της κανονικής Ορθοδόξου Εκκλησίας της Ουκρανίας. «Αντί αυτού, με λύπη διαπιστώνουμε ότι δεν έτυχαν προσοχής εκατοντάδες χιλιάδες αιτήματα των πιστών της καθ’ ημάς Εκκλησίας προς τον Πατριάρχη Βαρθολομαίο με προτροπές να μη νομιμοποιήσει το σχίσμα, με πρόφαση τη συγκρότηση της αυτοκεφαλίας.

Η Σύνοδος Επισκόπων διαπιστώνει ότι οι παράνομες ενέργειες του Πατριαρχείου Κωνσταντινουπόλεως οδηγούν σε βαθιά εκκλησιαστική κρίση τόσο στην Ουκρανία, όσο και στην οικουμενική Ορθοδοξία. Η προσευχή μας είναι να εισακουσθεί η φωνή του πολλών εκατομμυρίων ποιμνίου της Ορθοδόξου Εκκλησίας της Ουκρανίας, και να διορθωθούν οι τετελεσμένες μέχρι σήμερα πράξεις του Πατριαρχείου Κωνσταντινουπόλεως.

Τέλος, η  Σύνοδος Επισκόπων καλεί το Πατριαρχείο Κωνσταντινουπόλεως σε διάλογο με την Ορθόδοξη Εκκλησία της Ουκρανίας, με αδελφική συμμετοχή όλων των κατά τόπους Ορθοδόξων Εκκλησιών, προς συνοδική επίλυση αυτού του προβλήματος».