Εάν κάποιος περιφρονεί τον ιερέα, πολύ γρήγορα θα καταφρονήσει και τον Θεό.

Μέγας Αθανάσιος