Δεν υπάρχει ελεύθερος άνθρωπος κανένας, παρά μόνο αυτός που ζει κοντά στον Χριστό.

Αγ. Ιωάννης Χρυσόστομος