Μην παρακολουθείς τους άλλους αμαρτωλούς πώς ζουν. Η δική τους απώλεια δεν θα σε σώσει.

Αγ. Ιννοκέντιος Μόσχας