Η σκέπη και η πρόνοια του Θεού απλώνεται επάνω σε όλους τους ανθρώπους, τη βλέπουν όμως όσοι καθάρισαν τον εαυτό τους από την αμαρτία.

Αγιος Ισαάκ ο Σύρος