Για να είμαστε ενωμένοι με τον Κύριο και να έχουμε ζωή αιώνια, πρέπει συχνά να επικοινωνούμε με το Σώμα και την Αίμα Είδνου, που είναι η πηγή της ζωής. Αλλιώς, όχι μόνο είναι χωρισμένοι από αυτόν, αλλά και νεκροί.

Ας προσέξουμε, όμως, να μην κοιμηθούμε χωρίς βαθιά μετανέωση, συντριβή καρδιάς, καθαρή ζωή και πνευματική προετοιμασία, γιατί τότε η Θεία Κοινωνία όχι μόνο δεν συμβάλλει στην ένωση μας με τον Χριστό, αλλά, αντίθετα, καταδικάζει και καταστρέφει.

Άγιος Συμεών ο Νέος Θεολόγος