Όταν σας έρχονται λογισµοί, µην προσπαθείτε να τους διώξετε ανοίγοντας έναν λογικό διάλογο µαζί τους. Χτυπάτε τους επάνω στην Πέτρα.

Πέτρα είναι ο Χριστός. Το Ονοµά Του. Η προσευχή του Ιησού. ∆εν είναι στο χέρι σας, να µην τους δεχθείτε. Τους λογισµούς τους διώχνει µόνο το Ονοµα του Ιησού.

Στάρετς Βαρσανούφιος