Τα μεγάλα πουλιά που μεταναστεύουν στις θερμές χώρες (επειδή γνωρίζουν τον μεγάλο κόπο του ταξιδιού) έχουν μεγάλη αγάπη και μεταφέρουν στα φτερά τους μικρά πουλιά, που συναντούνε στη μετανάστευση τους.

Συκοφαντούνται όμως πολλές φορές από μερικά κοτόπουλα, που έχουν ερεθισμένα μάτια από τα σκουπίδια και ξεσκαλίζουν καθημερινά και δεν μπορούν να βλέπουν καθαρά τα ταλαίπωρα.

Συμφερότερο είναι τέτοιοι άνθρωποι να βάλουν ψαλίδι στη γλώσσα, για να μην κολασθούν, μια που δυσκολεύονται να βάλουν φερμουάρ στο στόμα.

Άγιος Παΐσιος Αγιορείτης