Βαδίζουμε ανάμεσα στα σκάνδαλα και στις παγίδες· ας προσευχόμαστε να μην πέσουμε σ’ αυτές. Είναι γεμάτες γλυκύτητα οι παγίδες του θανάτου. Ας μην δεθεί η ψυχή μας στη γλυκύτητά τους.

Η γλυκύτητα των παγίδων του θανάτου είναι η μέριμνα για τα γήινα πράγματα και για τα χρήματα και τους λογισμούς και τις πονηρές πράξεις. Μην γλυκαθείς  με τη γλυκύτητα της παγίδας του θανάτου.

Άγιος Εφραίμ ο Σύρος