To Iνστιτούτο Αγιος Μάξιμος ο Γραικός με την υποστήριξη της Ιεράς Μεγίστης Μονής Βατοπαιδίου συστήνει το Πρόγραμμα Υποτροφιών «Ευγένιος Βούλγαρις».

O Ευγένιος Βούλγαρις (1716-1806) χρημάτισε Σχολάρχης της Αθωνιάδος Σχολής, την οποία είχε ιδρύσει η Ιερά Μονή Βατοπαιδίου. Ηταν για την εποχή του ο μεγαλύτερος και σημαντικότερος λόγιος του Γένους, θεολόγος, φιλόσοφος, πανεπιστήμονας, εγκυκλοπαιδιστής, ποιητής, Πατέρας και Ποιμήν της Εκκλησίας, διδάσκαλος με πανορθόδοξη εμβέλεια.

Το Πρόγραμμα «Ευγένιος Βούλγαρις» απευθύνεται σε:

– Ορθοδόξους θεολόγους (έως 37 ετών), κατόχους διδακτορικού τίτλου ή υποψήφιους διδάκτορες.

Διάρκεια: 1 έτος (1 Οκτωβρίου – 30 Σεπτεμβρίου)

Γλώσσα Προγράμματος: νέα ελληνική

Αναγκαίες προϋποθέσεις

– Καλή γνώση της αρχαίας ελληνικής, νέας ελληνικής και αγγλικής γλώσσας.

– Υψηλό επίπεδο θεολογικών γνώσεων και εξαιρετικών ακαδημαϊκών προσόντων.

– Επαρκή γνώση Microsoft Office και χρήση διαδικτύου.

Σκοπός και στόχος του Προγράμματος:

Σκοπός του προγράμματος υποτροφιών «Ευγένιος Βούλγαρης» είναι η προώθηση της συστηματικής και υψηλού επιπέδου σπουδής στην Ορθόδοξη πνευματική ζωή και Θεολογία, μέσα από τη λειτουργική και πνευματική παράδοση και την εμπειρία της εν Χριστώ ζωής.

Το πρόγραμμα θα διεξαχθεί στην Ιερά Μονή Βατοπαιδίου και οι υπότροφοι θα συνδιαλέγονται τόσο με εκπροσώπους της μοναχικής βιοτής, όσο και με εισηγητές θεολόγους. Οι υπότροφοι συμμετέχουν σε Συνάξεις που οργανώνονται στην Ιερά Μονή Βατοπαιδίου και στις οποίες θα παρίστανται προσωπικότητες της εκκλησιαστικής ζωής και θεολογίας (Καθηγητές Πανεπιστημίου, Ιεράρχες, Καθηγούμενοι, Πνευματικοί πατέρες). Κάθε υπότροφος θα έχει τη δυνατότητα επικοινωνίας με κάθε έναν από αυτούς καθ’ όλη τη διάρκεια του Προγράμματος.

Οι υπότροφοι οφείλουν να μείνουν στη Μονή έξι μήνες τον χρόνο (Οκτώβριο-Νοέμβριο, Φεβρουάριο-Μάρτιο, Μάιο-Ιούνιο). Το υπόλοιπο χρονικό διάστημα της σπουδής αφορά την εκπόνηση της τελικής εργασίας που θα καταθέσουν.

Μαθήματα εντατικής μελέτης της νέας ελληνικής γλώσσας:

Κατά την έναρξη του προγράμματος προσφέρονται στους αλλοδαπούς υποτρόφους μαθήματα νέας ελληνικής γλώσσας. Οι παραδόσεις γίνονται από φιλολόγους καθηγητές ειδικευμένους στη διδασκαλία της νέας ελληνικής για ξένους.

Μαθήματα εντατικής μελέτης αρχαίας ελληνικής γλώσσας:

Το Πρόγραμμα προσφέρει στους υποτρόφους μαθήματα βελτίωσης της αρχαίας ελληνικής γλώσσας από φιλολόγους καθηγητές μέσα από τη μελέτη επιλογών βιβλικών, λειτουργικών και Πατερικών κειμένων.

Μηνιαίες εργασίες

Κάθε υπότροφος οφείλει να παραδίδει γραπτές μικρές εργασίες (έξι συνολικά) πάνω σε συγκεκριμένο θέμα. Τα συμπεράσματα κάθε εργασίας θα τα παρουσιάσει ενώπιον των υπολοίπων, σε ειδική σύναξη, που θα γίνεται την τελευταία εβδομάδα εκάστου μηνός.

Εκπόνηση μελέτης

Επιπλέον κάθε υπότροφος οφείλει να παραδώσει με την λήξη του Προγράμματος μελέτη (τουλάχιστον 50 σελίδες) πάνω σε θέμα που ο ίδιος θα επιλέξει, έχοντας υπόψη τις προτεραιότητες/τομείς που προτείνει το Πρόγραμμα. Η επιλογή θέματος της μελέτης θα γίνεται κατόπιν συνεννοήσεως και υπό την επιστημονική επίβλεψη ενός εκ των υπευθύνων καθηγητών. Η παρουσίαση των εργασιών όλων των υποτρόφων θα γίνεται σε χώρο της Μονής και την αξιολόγηση θα κάνουν δύο καθηγητές, συμπεριλαμβανομένου του επιβλέποντα. Οι εργασίες θα δημοσιεύονται σε ειδικό τόμο.

Βεβαίωση Παρακολούθησης

To Ινστιτούτο Αγιος Μάξιμος ο Γραικός θα παρέχει Δίπλωμα σε όσους υποτρόφους παρακολουθήσουν επιτυχώς το Πρόγραμμα. Το Δίπλωμα αυτό δεν αποτελεί ακαδημαϊκό τίτλο.

Αντικείμενο υποτροφίας:

Η υποτροφία είναι ετήσια και περιλαμβάνει: ποσό 800 ευρώ μηνιαίως, πλήρη φιλοξενία στην Ιερά Μονή Βατοπαιδίου σε μονόκλινα δωμάτια, ειδικούς χώρους για μελέτη (αίθουσες διδασκαλίας, βιβλιοθήκη, πρόσβαση στο διαδίκτυο), συμμετοχή στην Λειτουργική και Πνευματική ζωή της Μονής (ακολουθίες, τράπεζα, συνάξεις κ.λπ.). Με απόφαση του Καθηγουμένου της Ιεράς Μονής Βατοπαιδίου, ο οποίος είναι και ο Πρόεδρος του Προγράμματος και μετά από εισήγηση του Διευθυντή του Προγράμματος, η υποτροφία για τους αριστούχους υποτρόφους μπορεί να παραταθεί για ένα επιπλέον έτος με σκοπό περαιτέρω έρευνα στο Αγιον Ορος, σε άλλες Ιερές Μονές ή σε διεθνή επιστημονικά κέντρα.

Ο Πρόεδρος του Προγράμματος δύναται να αποφασίζει την άμεση διακοπή της υποτροφίας όταν βεβαιώνεται μη συνεπής τήρηση των σπουδαστικών υποχρεώσεων και έλλειψη συμμόρφωσης με τους κανόνες λειτουργίας και διαβίωσης στη Μονή.

Διαδικασία υποβολής αιτήσεων και επιλογής των υποτρόφων:

Οι υποψήφιοι θα υποβάλουν την αίτησή τους ταχυδρομικώς στη διεύθυνση ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΑΓΙΟΣ ΜΑΞΙΜΟΣ Ο ΓΡΑΙΚΟΣ, ΠΑΝΟΡΜΟΥ 70-72, ΑΘΗΝΑ, 11523 ή μέσω Διαδικτύου στη διεύθυνση [email protected]

Η αξιολόγηση θα πραγματοποιηθεί σε δύο φάσεις: α) στην αξιολόγηση του φακέλου και β) στην προφορική συνέντευξη.

Απαιτούμενα δικαιολογητικά:

1. Αίτηση εγγραφής απευθυνόμενη προς το Ινστιτούτο Αγιος Μάξιμος ο Γραικός

2. Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου

3. Αποδεικτικό διδακτορικού τίτλου ή εγγραφής σε διδακτορικό πρόγραμμα

4. Δίπλωμα θεολογικών σπουδών

5. Αποδεικτικό Επάρκειας Γλωσσών: Νέα Ελληνική, Αρχαία Ελληνική

6. Συστατική επιστολή του πνευματικού πατέρα του υποψηφίου υποτρόφου

7. Συστατικές επιστολές δύο καθηγητών Πανεπιστημίου

8. Ενα σύντομο και ένα αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα

9. Σύντομο κείμενο στα ελληνικά το οποίο να δικαιολογήσει την αίτηση (έως 2 σελίδες)

Η αξιολόγηση των αιτήσεων θα διεξαχθεί από ειδική επιτροπή υπό την επίβλεψη του Ομότιμου Καθηγητή κ. Ευαγγέλου Χρυσού, Προέδρου του Ινστιτούτου Αγιος Μάξιμος ο Γραικός και η τελική έγκριση των υποτρόφων από τον Πρόεδρο του Προγράμματος, Καθηγούμενο της Ι. Μ. Βατοπαιδίου, Αρχιμ. Εφραίμ.

Ημερομηνίες ανακοινώσεως του προγράμματος και υποβολής των δικαιολογητικών:

7 Ιουνίου: Το Ινστιτούτο κοινοποιεί διεθνώς το πρόγραμμα υποτροφιών και τις ανάλογες προϋποθέσεις

10 Ιουνίου – 10 Αυγούστου: Υποβολή στην γραμματεία του Προγράμματος αιτήσεως και ειδικού φακέλου με τα απαραίτητα αποδεικτικά έγγραφα

11 Αυγούστου – 1 Σεπτεμβρίου: Αξιολόγηση των προσωπικών φακέλων από ειδική επιτροπή υπό την επίβλεψη του Ομότιμου Καθηγητή κ. Ευαγγέλου Χρυσού, Προέδρου του Ινστιτούτου Αγιος Μάξιμος ο Γραικός

1 Σεπτεμβρίου – 10 Σεπτεμβρίου: Προφορική συνέντευξη των υποψηφίων από ειδική επιτροπή υπό την προεδρία του Καθηγουμένου της Ιεράς Μονής Βατοπαιδίου, Αρχιμ. Εφραίμ.

20 Σεπτεμβρίου: Ανακοίνωση των αποτελεσμάτων

1 Οκτωβρίου: Εναρξη του Προγράμματος

Για διευκρινιστικές πληροφορίες περί του Προγράμματος στείλτε e-mail στο [email protected] ή τηλεφωνήστε στο 210-6141171 (ώρες επικοινωνίας: 10:00-17:00).