Όταν θελήσεις να συμβουλεύσεις κάποιον στο αγαθό πρώτα ξεκούρασέ τον σωματικά και ανακούφισέ τον με λόγο αγάπης!

Άγιος Ισαάκ ο Σύρος