Τη σιωπή να την αγαπάς περισσότερο από τον λόγο. Γιατί η σιωπή φέρνει θησαυρό, ενώ η ομιλία τον σκορπίζει!

Αββάς Ησαΐας