Η ταπεινοφροσύνη είναι η στολή της Θεότητος. Αυτή τη στολή ενδύεται ο Θεός και με τα ταπεινά στοιχεία του Άρτου και του Οίνου κατέρχεται και εισέρχεται μέσα μας και μας αγιάζει.

Άγιος Ισαάκ ο Σύρος