Ο πειρασμός ξέρεις τι μάστορας είναι; Τα ελάχιστα τα κάνει μεγάλα. Μεταχειρίζεται μεγάλη πολιτική. Η προστασία του Θεού αδυνατεί τους πειρασμούς μας. Όταν υπάρχει ο φόβος του Θεού δίδεται η σοφία. Όλοι οι άγιοι ησθάνοντο χαρά και αγαλλίαση όταν εσκέπτοντο την ουράνια βασιλεία του Θεού. Επειδή είναι γενική εξαχρείωση, δεν μπορούν να καταλάβουν ότι υπάρχει πνευματική αγάπη.

Άγιος Αμφιλόχιος Μακρής