Στα πλαίσια της ποιμαντικής μέριμνας του τότε Μητροπολίτου Μεσσηνίας κυρού Χρυσοστόμου Α΄ (Δασκαλάκη), ιδρύθηκε το 1957 ο ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΠΟΡΩΝ ΑΝΙΑΤΩΝ «Η ΣΤΕΓΗ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ» γνωστό και ως Ασυλο Ανιάτων με σκοπό τη σίτιση, στέγαση και περίθαλψη σε ίδρυμα απόρων και απροστάτευτων χρονίως πασχόντων.

Προς τούτο επισκευάσθηκε και ανακατασκευάσθηκε καταλλήλως η διαλυμένη (τότε) Ιερά Μονή Γαρδικίου στην κοινότητα Αμφείας, σε απόσταση 12 χιλιομέτρων από την Καλαμάτα. Η πρώτη λειτουργία του Ιδρύματος έγινε την 1ην Απριλίου 1958, στις ανακαινισθείσες κτηριακές εγκαταστάσεις της Ιεράς Μονής Γαρδικίου.

Μία σειρά από προβλήματα όπως η έλλειψη ασφαλούς οδικού δικτύου, η έλλειψη τακτικής συγκοινωνίας, η αδυναμία προμήθειας καταναλωτικών αγαθών, η ακαταλληλότητα του μοναστηριακού συγκροτήματος, η έλλειψη επαρκούς υδρεύσεως, αποτέλεσαν ουσιαστικούς λόγους για εξεύρεση νέου χώρου στέγασης.

Το 1970 αγοράζεται, με τις ενέργειες του Μητροπολίτου Μεσσηνίας κυρού Χρυσοστόμου Β΄ (Θέμελη), έκταση 24 στρεμμάτων ανατολικά της πόλεως της Καλαμάτας στην περιοχή των Γιαννιτσανίκων επί της οδού Λακωνικής 333 στην Καλαμάτα και στις 30 Νοεμβρίου 1971 αρχίζουν οι εργασίες κατασκευής του νέου κτηρίου. Από τις 23 Μαρτίου 1977 μεταφέρθηκε στις νέες του εγκαταστάσεις.

Το έτος 1972 ο Σύλλογος συνέστησε Ιδρυμα, δυνάμει της υπ’ αριθμ. 1101/21-10-1972 Πράξεως του Συμβολαιογράφου Καλαμάτας Νικολάου Μασουρίδη με το Β.Δ. 9/15-1-1973-Φ.Ε.Κ. 3 Τεύχος Πρώτον (Α). Εκτοτε ο ρόλος του Συλλόγου περιορίστηκε στην εκλογή δύο μελών του Δ.Σ. του Ιδρύματος. Το Ιδρυμα διοικείται από πενταμελές συμβούλιο με πρόεδρο τον εκάστοτε Μητροπολίτη Μεσσηνίας.

Το Ιδρυμα είναι: Ν.Π.Ι.Δ., μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα κοινωνικής, φιλανθρωπικής και κοινωφελούς προσφοράς και τελεί υπό την εποπτεία του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων.

Σκοπός του Ιδρύματος είναι η παροχή πάσης φύσεως οργανωμένης περίθαλψης και φροντίδας σε μη αυτοεξυπηρετούμενα άτομα και των δύο φύλων, ηλικίας από 18 ετών και άνω με χρόνια προβλήματα υγείας· προτεραιότητα δίνεται στα άτομα που εκτός της ανάγκης νοσηλείας στερούνται οικογενειακού περιβάλλοντος.

Την 1η Νοεμβρίου του 2009 ο Μητροπολίτης Μεσσηνίας κ. Χρυσόστομος Γ΄ (Σαββάτος) έθεσε τον θεμέλιο λίθο της νέας πτέρυγας, βορείως της υφιστάμενης, δυναμικότητας 25 δωματίων με δυνατότητα 50 κλινών.

Το τελικό σύνολο δωματίων θα ανέλθει σε 47, με δυναμικότητα έως 125 κλίνες. Στην προσθήκη της νέας βορινής πτέρυγας προβλέπεται μεταξύ άλλων η ανάπτυξη χώρου κολυμβητικής δεξαμενής προς χρήση των ατόμων με ειδικές ανάγκες, χώρος γυμναστηρίου & φυσικοθεραπείας, νέοι χώροι προσέλευσης & διημέρευσης, κεντρική τραπεζαρία, αίθουσα εργασιοθεραπείας, υπερσύγχρονο Μαγειρείο, υπνοδωμάτια, Ιατρείο και εξεταστήριο.

Με την υπ’ αριθμ. 1651/25-5-2006 απόφαση του Νομάρχη Μεσσηνίας χορηγείται άδεια ίδρυσης και λειτουργίας Μονάδας Φροντίδας Ηλικιωμένων μη Κερδοσκοπικού Χαρακτήρα με την επωνυμία «Η ΣΤΕΓΗ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ».

Με την υπ’ αριθμ. 5418/23-1-2015 απόφαση της Αντιπεριφερειάρχου Μεσσηνίας αναθεωρείται η άδεια λειτουργίας αυξάνοντας τη δυναμικότητα του Ιδρύματος σε κλίνες από τις 64 στις 75. Παράλληλα με το ΦΕΚ 2334/30-10-2015 πιστοποιείται το ίδρυμα ως φορέας παροχής υπηρεσιών Δευτεροβάθμιας Κοινωνικής Φροντίδας μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα.

Οι επαφές του Ιδρύματος με την ευρύτερη κοινότητα αποβλέπουν στην ενημέρωση και ευαισθητοποίηση της κοινωνίας σχετικά με τη λειτουργία του και τον σκοπό του. Οι δραστηριότητες που πραγματοποιούνται με τη συνεργασία συλλόγων αλλά και εθελοντικών δομών της πόλης βοηθούν στην κοινωνικοποίηση και την ψυχαγωγία των περιθαλπομένων.

Χορευτικά και μουσικά συγκροτήματα, επισκέψεις μαθητών και φοιτητών, διοργανώσεις χορωδιών με τα ΚΑΠΗ της περιοχής και άλλων δομών του Δήμου είναι μερικές από τις εκδηλώσεις που πραγματοποιούνται συχνά στο Ασυλο.

Οι τακτικοί εκκλησιασμοί στο εκκλησάκι της Γεννήσεως του Τιμίου Προδρόμου που βρίσκεται στον προαύλιο χώρο του Ασύλου, προσφέρουν με τη σειρά τους ψυχική αγαλλίαση και θρησκευτική κατάνυξη στους περιθαλπόμενους, φέρνοντάς τους πιο κοντά στον Θεό και την πίστη μας.