Γνώριζε μόνο ότι το παν είναι ο Ιησούς, χωρίς αυτόν δεν γίνεται τίποτα. Γίνε άξιος να σε αγαπήσει και τότε και συ θα Τον αγαπήσεις και θα σού δώσει την Χάριν Του.

Γέροντας Ιωσήφ ο Ησυχαστής