Η κενοδοξία είναι μάταιη, όχι γιατί αγαπά τη δόξα, αλλά γιατί δεν αγαπά την εκ Θεού δόξα.

Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός