«Μετά που θα πει κανείς τις προσευχές με μεγάλη προσοχή, πρέπει να μείνει τουλάχιστον για λίγα λεπτά ήσυχος με τις σκέψεις και τα αισθήματά του, περιμένοντας μέσα στην καρδιά του μία πληροφορία η μία απάντηση. Αυτά τα τρία λεπτά θα σας διδάξουν πολλά. Πρώτα, τρία λεπτά, ύστερα πέντε και έπειτα θα δείτε εσείς πόσα χρειάζονται για τον καθένα σας. Σας παρακαλώ να κάνετε αυτό και σας δίνω την ευλογία για χάρη του. Θα σας κάνει την προσευχή την αδιάλειπτο πιο έντονη, αλλά και θα φέρει την εκκοπή του θελήματός σας. Θα σας δώσει δε και μία δίψα να αποκτήσετε το Αγιο Πνεύμα μέσα στις καρδιές σας».

«Η προσευχή είναι η αρχή της αιωνίας ζωής, είναι η θύρα με την οποία μπαίνουμε στην Βασιλεία των Ουρανών, είναι η οδός που μας φέρνει στον Κύριο και μας ενώνει μαζί Του. Χωρίς προσευχή ο άνθρωπος δεν ζει, αλλά πεθαίνει συνεχώς, ακόμα κι αν δεν το καταλαβαίνει».

«Παιδιά μου, προσπαθήστε να αποκτήσετε ένα πνεύμα συνεχούς προσευχής. Ζητήσατέ το επιμόνως από την Μητέρα του Θεού, η οποία προσεύχεται ακοίμητα για μας, όπως σας έχω ξαναπεί πολλές φορές».

«Να είσθε θαρραλέοι κι όταν σας στέλνει ο Κύριος μεγάλες δοκιμασίες».

«Τα πάθη σας υπερδυναμώνουν, η προσευχή ασθενεί και ούτε καν θέλει κανείς να προσεύχεται. Η προσοχή μας καταναλώνεται από διάφορες επιθυμίες και πάθη. Ακριβώς τότε, σαν επί σκοπού, συναντώνται τέτοιες εσωτερικές και εξωτερικές αποτυχίες, που κάνουν έναν αδύνατο άνθρωπο να πέσει στην κατάθλιψη. Αυτό το πάθος, η κατάθλιψη, σκοτώνει κάθε τι το άγιο, κάθε τι το ζωντανό και ανθρώπινο».

«Πιο γρήγορα θα σταυρωθείτε επάνω στον σταυρό, όταν προσεύχεσθε όπως προσεύχονταν πολλοί από τους πνευματικούς μας ήρωες τον παλαιό καιρό. Να λέτε: «Αναστήτω ο Θεός και διασκορπισθήτωσαν οι εχθροί αυτού και φυγέτωσαν από προσώπου αυτού οι μισούντες αυτόν». Αν τον έχει κανείς, να τον διαβάζει τον κανόνα στον Τίμιο και Ζωοποιό Σταυρό του Χριστού, και τότε θα σταυρωθεί ξανά επάνω στον σταυρό. Παρακαλέσατε τον Παρηγορητή των ψυχών και των σωμάτων μας, να σας μαλακώνει, να σας συγχωρεί, να μπαίνει μέσα στην ψυχή σας και να διώχνει μακριά την φοβερή κατάθλιψη που σας πλακώνει».

«Ιδού, μερικά λόγια από τον κανόνα του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού:

Χαίρε, Σταυρέ, η ανάστασις πάντων,

Χαίρε, Σταυρέ, ανόρθωσις των πεπτωκότων,

Χαίρε, Σταυρέ, των παθών ο νεκρωτής,

Χαίρε, Σταυρέ, ανατρέπων ημών τας βουλάς.

Χαίρε, Σταυρέ, ισχύς μου, στερέωμα και δύναμις,

Χαίρε, Σταυρέ, ρύστης και προστάτις μου κατά των πολεμούντων.

Χαίρε, Σταυρέ, υπερασπιστά μου και αντιλήπτωρ,

Χαίρε, Σταυρέ, δόξα μου και κραταίωμα,

Χαίρε, Σταυρέ, αέναος φύλαξ και προστάτης.

Εκτεινον τας χείράς σου, ευλογημένη Δέσποινα Θεοτόκε, εν είδει σταυρού, προ τον επί Σταυρού υψωθέντα και πρόσδεξαι σήμερον, Παρθένε, τας ικεσίας πάντων των δεομένων σου».