Ο σώφρων περνάει ολόκληρη τη ζωή του με άνεση και με μεγάλη πνευματική ελευθερία.

Εκείνο που τρέφει το σώμα είναι η ολιγάρκεια, επειδή το λίγο μπορεί να το αφομοιώσει ο οργανισμός. Ενώ το επί πλέον, όχι μόνο δεν τρέφει το σώμα αλλά και το καταστρέφει.

Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος