Ζω ορθόδοξα σημαίνει:

α) αγαπώ πολύ τον Θεό,

β) προσπαθώ να μην λυπώ τον Θεό,

γ) με την ζωή μου μαρτυρώ τον Χριστό.

Γέροντας Γαβριήλ Τσάφος