Κάθε αγαθό προέρχεται από τον Θεό. Δεν υπάρχει αγαθός λογισμός που δεν είναι από τον Θεό, ούτε πονηρός που δεν είναι από τον διάβολο.

Ό,τι καλό λοιπόν διανοηθείς, πεις ή κάνεις, όλα είναι δωρεά του Θεού. «Παν δώρημα τέλειον άνωθέν εστι καταβαίνον». Όλα είναι δωρεά του Θεού, δικό μας δεν έχουμε τίποτε.

Όσιος Ιωσήφ ο Ησυχαστής