Μη θυμώνετε. Θα σας ειρωνευθούν, θα υποφέρετε. Εσείς μη φοβάσθε. Σας προσφέρουν δηλ. πιπέρι, να δίδετε ζάχαρη.

Εγώ πιπέρι δεν έχω να σκέπτεστε, ζάχαρη έχω, ζάχαρη δίδω. Να γλυκαίνετε με την ζάχαρη σας, δηλ. με τον καλό σας λόγο τον άλλον.

Γέροντας Ιερώνυμος της Αίγινας