Χωρίς νερό είναι αδύνατο να πλυθεί το λερωμένο ρούχο και χωρίς δάκρυα μετανοίας είναι πολύ πιο αδύνατο να πλυθεί και να καθαριστεί απ’ τις κηλίδες και τους μολυσμούς η ψυχή.

Άγιος Συμεών ο Νέος Θεολόγος