«Ο ευεργετημένος πρέπει να θυμάται το καλό που του έκαναν, ο ευεργέτης όμως καθόλου». 

Άγιος Γρηγόριος o Θεολόγος