Ο κόπος στην προσευχή και γενικότερα στην πνευματική προσπάθεια είναι ωφέλιμος διότι έτσι ο άνθρωπος εκτιμάει αυτό που αποκτά με μεγάλη προσπάθεια. Αυτό που ζητάμε από τον Θεό, θα μπορούσε να μας το ικανοποιήσει αμέσως, δίχως κανέναν κόπο δικό μας.

Ομως πολλές φορές αργεί να μας δώσει. Κι αυτό για το καλό μας είναι. Μας βοηθεί να αυξάνει η πίστη και να εντείνονται οι πνευματικές προσπάθειές μας.

Ακόμα κι αν η προσευχή μας είναι ψυχρή και βαριά και νιώθουμε ότι απογοητευόμαστε, δεν πρέπει να σταματάμε. Πρέπει να πολεμάμε, να εντείνουμε τις προσευχές μας και ο φιλεύσπλαχνος Κύριος θα δει την αδυναμία μας και θα μας ελεήσει.

Επίσκοπος Βαρνάβας Μπελιάγιεφ, ο διά Χριστόν σαλός