Να θεωρείς τον εαυτό σου κατώτερο και χειρότερο απ' όλους, δίχως να επιδιώκεις τιμή ή έπαινο ή δόξα από τους ανθρώπους.

Άγιος Μακάριος ο Αιγύπτιος