Σ’ αυτά τα δύσκολα χρόνια που ζούμε, η προσευχή είναι το πανίσχυρο όπλο. Εχουμε μεγάλο και σκληρό αγώνα. Πρέπει να νικηθούν οι δαίμονες. Kαι πρέπει να νικήσει ο Χριστιανισμός.

Επίσκοπος Αυγουστίνος Καντιώτης