Βραβείο Εξαίρετης Διδασκαλίας του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης απονεμήθηκε στον Καθηγητή Λαογραφίας του Τμήματος Ιστορίας και Εθνολογίας, της Σχολής Κλασικών και Ανθρωπιστικών Σπουδών κ. Εμμανουήλ Βαρβούνη.

Το Βραβείο Εξαίρετης Διδασκαλίας του Δ.Π.Θ. θεσπίστηκε με απόφαση της Συγκλήτου του Ιδρύματος τον Ιούλιο του 2019, στο πλαίσιο του στρατηγικού στόχου για ενίσχυση και αναβάθμιση του εκπαιδευτικού του έργου, και για πρώτη φορά απονεμήθηκε στον Καθηγητή Εμμ. Βαρβούνη και στον Καθηγητή της Πολυτεχνικής Σχολής του Δ.Π.Θ, Αστέριο Παντοκράτορα.

Το Βραβείο απονέμεται ανά διετία σε εν ενεργεία μέλος του Δ.Π.Θ. κατόπιν επιλογής από ειδική Επιτροπή, αποτελούμενη από τους Κοσμήτορες των οκτώ Σχολών του Πανεπιστημίου υπό την προεδρία του Αντιπρύτανη που είναι αρμόδιος για τα Ακαδημαϊκά Θέματα του Δ.Π.Θ. Στόχος είναι η αναγνώριση της διδακτικής αριστείας, η υιοθέτηση μεθόδων φοιτητοκεντρικής μάθησης και η αναβάθμιση της ποιότητας διδασκαλίας στην ευρύτερη Πανεπιστημιακή Κοινότητα.

Τα κριτήρια για την απονομή του Βραβείου Εξαίρετης Διδασκαλίας είναι πολυσύνθετα και εκτός του ακαδημαϊκού ήθους και της εξέχουσας ακαδημαϊκής συμπεριφοράς, άξιων να προβληθούν ως πρότυπο για τους φοιτητές, είναι η διασύνδεση της έρευνας και της διδασκαλίας, η ευρύτερη απήχηση της διδασκαλίας εκτός του Δ.Π.Θ., η εξέχουσα καθοδήγηση προς τους φοιτητές, η σταθερά ποιοτική και πρωτότυπη διδασκαλία που προωθεί την αποτελεσματική μάθηση, η αξιοποίηση κατάλληλων πηγών και εργαλείων διδασκαλίας και μάθησης.