Η Μητρόπολη Εδέσσης, σε συνεργασία με το Iδρυμα Ποιμαντικής Επιμορφώσεως (ΙΠΕ) της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών κατά την επιμορφωτική περίοδο Οκτώβριος 2019 – Ιούνιος 2020, πρόκειται να υλοποιήσει εκπαιδευτικό πρόγραμμα Ποιμαντικής Επιμορφώσεως με θέμα: «Κοινωνικοπρονοιακή Εκκλησιαστική παρέμβαση σε προβλήματα πένθους».

Το επιμορφωτικό πρόγραμμα απευθύνεται σε εθελοντές, στελέχη και συνεργάτες, κληρικούς και λαϊκούς της Ιεράς Μητροπόλεως αλλά και άλλων φορέων που παρέχουν ανάλογες υπηρεσίες, με στόχο την ενίσχυση των επαγγελματικών τους δεξιοτήτων για την υποστήριξη του έργου που προσφέρεται στις κοινωνικοπρονοιακές και λοιπές εκκλησιαστικές δομές και στοχεύει να:

I. Παρουσιάσει τη διδασκαλία της Εκκλησίας για τον θάνατο και την υποστήριξη των πενθούντων, ώστε οι παρεμβάσεις να ερείδονται επί ορθού θεολογικού εδάφους.

ΙΙ. Καταρτίσει στη σωστή διαχείριση και αντιμετώπιση των προβλημάτων που σχετίζονται με το πένθος, στην καλλιέργεια δεξιοτήτων όσον αφορά στην προσέγγιση, τη συμπαράσταση και την υποστήριξη των πενθούντων και την αντιμετώπιση ειδικών ποιμαντικών ζητημάτων που σχετίζονται με το πένθος.

ΙΙΙ. Να ευαισθητοποιήσει σχετικά με τους ψυχολογικούς και κοινωνικούς παράγοντες που σχετίζονται με την ομαλή ή όχι αντιμετώπιση του πένθους και να προσφέρει γνώσεις προς κατανόηση των ψυχολογικών διαδικασιών που διέρχονται οι πενθούντες.

IV. Να ευαισθητοποιήσει σχετικά με τις ιδιαιτερότητες των ειδικών καταστάσεων που σχετίζονται με το πένθος (αυτοκτονία, απώλεια παιδιού, χρονίως πάσχοντες καταληκτικοί ασθενείς κ.ά.) καθώς και με τους τρόπους και τα σημεία αναγνώρισης των επιπλοκών του πένθους.

V. Καταρτίσει στην αντιμετώπιση των ιδιαιτεροτήτων που παρουσιάζει η έκφραση και η βίωση του πένθους στην εποχή μας, καθώς ο κοινωνικός βίος ενισχύει την απομόνωση και τη μείωση των διαπροσωπικών υποστηρικτικών σχέσεων.

Οι αιτήσεις θα αποστέλλονται σε ψηφιακή μορφή (σάρωση της συμπληρωμένης και υπογεγραμμένης αιτήσεως σε μορφή pdf) στην ηλεκτρονική διεύθυνση του Γραφείου Τύπου της Ιεράς Μητροπόλεως: [email protected] μέχρι τις 27 Μαρτίου 2020. Επίσης μπορούν να αποστέλλονται (συμπληρωμένες και υπογεγραμμένες) και στο φαξ 2103001858.

Η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος συμμετοχής είναι αναρτημένη στον δικτυακό τόπο του ΙΠΕ.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στη Γραμματεία της Ιεράς Μητροπόλεως (τηλ. 2381023500 εσωτερικό 3).

Συντονιστής του Προγράμματος είναι ο Πρωτοπρ. Ελευθέριος Χαραλαμπίδης (δρ.Θ.).