Πολλοί προσπάθησαν να αντιμετωπίσουν τους πειρασμούς με διάφορα πνευματικά μέσα αλλά χωρίς την προσευχή και την πράξη της μετανοίας κανείς δεν ξέφυγε τα δεινά των πειρασμών, που σύμφωνα με τη δικαιοσύνη του Θεού παραχωρούνται προς σωφρονισμό και κάθαρση.

Άγιος Μάρκος ο Ασκητής