Μεγάλο χρηματικό ποσό το οποίο προέρχεται  από τις αμοιβές του διέθεσε ο Πατριάρχης Ρουμανίας κ. Δανιήλ  για  να στηρίξει  όλους εκείνους τους εθελοντές που βοηθούν αυτούς που έχουν πληγεί από την πανδημία
Τα χρήματα , όπως ανακοινώθηκε ,αυτά θα διατεθούν για την αγορά ατομικού προστατευτικού εξοπλισμού για τους εθελοντές της πρωτοβουλίας «Βοηθούμε με Χαρά». Ο κ.Δανιήλ στο σχετικό μηνυμά του αναφέρει:
«Ας δείξουμε την αγάπη και την αλληλεγγύη με τους ηλικιωμένους, και σε όσους είναι σε απομόνωση ή καραντίνα», ανέφερε ο Πατριάρχης Ρουμανίας.

Το Πατριαρχείο συνεργάζεται με τα ιατρικά ιδρύματα σε διάφορα επίπεδα: στην πνευματική παροχή συμβουλών, αιμοδοσία, εκστρατείες πρόληψης και αγωγής υγείας, δωρεές ιατρικού εξοπλισμού, έπιπλα κλπ