Το Ίδρυμα Ποιμαντικής Επιμορφώσεως της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών κατά τη διάρκεια της αναστολής των εκπαιδευτικών προγραμμάτων έπραξε όλες τις απαραίτητες ενέργειες, ώστε με την άρση των απαγορευτικών μέτρων και την επανέναρξη των εκπαιδευτικών δράσεων να είναι σε θέση να παρέχει τα επιμορφωτικά του προγράμματα όχι μόνο δια ζώσης, με την φυσική παρουσία εκπαιδευτών και εκπαιδευομένων, όπως έπραττε στο παρελθόν, αλλά και με την μέθοδο της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης.

Οι συμμετέχοντες στα εξ αποστάσεως προγράμματα θα υποστηρίζονται από το Ι.Π.Ε. καθόλη τη διάρκεια της επιμόρφωσής τους, θα έχουν στην διάθεσή τους ψηφιοποιημένο το εκπαιδευτικό υλικό που προβλέπεται για το κάθε πρόγραμμα και ενδεικτική προτεινόμενη βιβλιογραφία για την συγγραφή της εργασίας τους και για περαιτέρω μελέτη.

Βάσει αυτού, από την Πέμπτη 07 Μαΐου 2020 συνεχίζεται με την μέθοδο της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης το πρόγραμμα «Το Μυστήριο της Ιεροσύνης», που αφορά σε υποψηφίους και νέους κληρικούς.

Επίσης από την Δευτέρα 18 Μαΐου 2020 θα επανεκκινήσουν με την εξ αποστάσεως εκπαίδευση, προκειμένου να ολοκληρωθούν, όσα επιμορφωτικά προγράμματα ήταν ήδη σε εξέλιξη κατά την περίοδο που εφαρμόστηκε η αναστολή και υλοποιούνται στο πλαίσιο της Πράξης «Ανάπτυξη Ικανοτήτων Ανθρώπινου Δυναμικού σε Υπηρεσίες Κοινωνικής Πρόνοιας με Έμφαση στις Δομές της Εκκλησίας».

Παράλληλα, από την Δευτέρα 18 Μαΐου 2020 θα είναι και πάλι διαθέσιμα όλα τα προγράμματα του Ι.Π.Ε. για όσες από τις Ιερές Μητροπόλεις της χώρας επιθυμούν να τα υλοποιήσουν, τηρώντας όλες τις προβλεπόμενες προδιαγραφές και συνθήκες υγειονομικής ασφάλειας εκπαιδευτών και εκπαιδευομένων.

Τα προγράμματα δύνανται να υλοποιηθούν εξ αποστάσεως ή δια ζώσης και σύμφωνα με τις ανακοινώσεις της Πολιτείας περί άρσης των μέτρων προστασίας έναντι του κορωνοϊού.