Ταυτότητα

από komninos

IKIVOTOS.GR
Ταχ.Διεύθυνση:Λεωφόρος Λαυρίου 150,19002,Παιανία Αττικής
Τηλ:2106924659
Εmail:[email protected]

Ιδιοκτησία: ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΚΙΒΩΤΟΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΓΕΜΗ:144183101000
ΑΦΜ:800889498-Δ.Ο.Υ:ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ

ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ / ΝΟΜΙΜΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ:Δ.ΦΟΥΡΛΕΜΑΔΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: Δημήτριος Φουρλεμάδης
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ: Γεώργιος Αραμπατζής
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ: Δημήτριος Λυκούδης
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ ΟΝΟΜΑΤΟΣ ΤΟΜΕΑ(DOMAIN NAME):ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΚΙΒΩΤΟΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ Α.Ε.