"Σήμερα επιδιώκεται  ο εθνομηδενισμός και γι' αυτό δεν διδάσκονται ως παράδειγμα οι αγώνες των προγόνων μας για ελευθερία!". Ο μητροπολίτης Κερκύρας κ.Νεκτάριος από τον Άγιο Νικόλαο Πετάλειας στη Βόρεια Κέρκυρα  στάθηκε για μια ακόμη φορά στους κινδύνους που αντιμετωπίζει η χώρα μας εξ αίτίας της παγκοσμιοποίησης.

"Ο άγιος Νικόλαος πάλεψε εναντίον της αίρεσης του Αρείου, στην οποία είχαν προσχωρήσει και αυτοκράτορες, αλλά και επίσκοποι.

Αυτό συμβαίνει και σήμερα. Άρχοντες και κάποτε και ποιμένες της Εκκλησίας έχουν προσχωρήσει στο ρεύμα της προτεραιότητας της επιστήμης.

Οι παλαιοί όμως έλεγαν «πρώτα ο Θεός» και, χωρίς να αρνούνται την δύναμη της επιστήμης, η οποία είναι δωρεά του Θεού, ξεκινούσαν πρώτα από την πίστη.

Οι Πατέρες της Εκκλησίας υπερασπίστηκαν την πίστη ακόμη κι αν αναγκάστηκαν να έρθουν σε σύγκρουση και με την κοσμική, αλλά κάποτε και την εκκλησιαστική εξουσία.

Αυτό δυστυχώς συμβαίνει στους καιρούς μας. Χρειάζεται η Εκκλησία να ξαναβρεί φωνή εναντίον της παγκοσμιοποίησης.

Εναντίον της αντίληψης που δεν θέλει τον άνθρωπο να έχει προσωπικότητα, ελευθερία σκέψης, της αντίληψης που θέλει να διαγραφεί από την ταυτότητά μας η ιστορία, η παράδοση, ο πολιτισμός.

Σήμερα επιδιώκεται ο εθνομηδενισμός και γι' αυτό δεν διδάσκονται ως παράδειγμα οι αγώνες των προγόνων μας για ελευθερία!

Ο άγιος Νικόλαος φυλακίστηκε και καταδιώχτηκε για την σθεναρή του στάση. Ήταν στύλος απερίτρεπτος.

Ήταν μπροστάρης. Αφύπνισε τις συνειδήσεις των ανθρώπων. Είχε ζέουσα πίστη και αγιότητα βίου. Και ο Θεός τον χαρίτωσε", τόινισε.

Ο κ. Νεκτάριος εξέφρασε την χαρά του που ξαναείδε τα πρόσωπα των πιστών. Η λειτουργία είναι έργο κλήρου και λαού, είναι συλλειτουργία.

Μετά από δύο μήνες αστυνομοκρατίας και τρόμου αποδείχτηκε ότι η πίστη δεν φυλακίζεται.

Οι άνθρωποι και ιδίως οι νέοι, κάποτε και καλλιτέχνες που δεν έδιναν την εντύπωση ότι πιστεύουν στον Θεό, δίδουν σήμερα ισχυρή μαρτυρία υπέρ του θαύματος της πίστεως!

Η νόσος είναι αληθινή και γι' αυτό κάθε προσοχή είναι ενδεδειγμένη. Ο φόβος και ο τρόμος όμως δεν δικαιολογούνται.

Εξυπηρετούν αλλότριους σκοπούς. Η ζωή μας δεν σταματά στον θάνατο.

Επεκτείνεται στον αιώνα και γι' αυτό γιορτάζουμε την αναστημένη ζωή, στα πρόσωπα των Αγίων μας!