Ανοίγει για λίγους και ...εκλεκτούς το Άγιο Ορος από την πρώτη Ιουνίου όπως αποφάσισε  η Ιερά Κοινότητα .

Ωστόσο τα διαμονητήρια θα εκδίδονται με φειδώ σε ότι αφορά την επιστα΄σια.Για τις μεγάλες μονές οι οποίες  μπορούν να φιλοξενήσουν άτομα  στην αρχή θα εκδίδονται διαμονητήρια για  15για κάθε μεγάλο Μοναστήρι, ενώ για τις Σκήτες τα άτομα δεν θα ξεπερνούν τα 5.

Επίσης στη σχετική εγκύκλιο τονίζεται ότι οι προσκυνητές δεν θα μπορούν να διανυκτερεύουν σε άλλες Μονές, παρόλα αυτά ίσως να επιτραπεί το ολιγόωρο προσκύνημα.