Αρχική » Αποφάσεις Τακτικής Συνεδρίας της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας Κύπρου

Αποφάσεις Τακτικής Συνεδρίας της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας Κύπρου

από christina

 

Ἡ Ἱερὰ Σύνοδος τῆς Ἐκκλησίας τῆς Κύπρου συνῆλθε σήμερα, Παρασκευὴ 29 Μαΐου 2020, στὴ δεύτερη τοῦ ἔτους τακτικὴ συνεδρία, ὑπὸ τὴν προεδρία τῆς Α.Μ. τοῦ Ἀρχιεπισκόπου Κύπρου κ.κ. Χρυσοστόμου καὶ ἐργάσθηκε ὡς ἑξῆς:

Ἀπέτισε, μὲ ἀφορμὴ τὴ θλιβερὴ ἐπέτειο τῆς ἅλωσης τῆς Κωνσταντινουπόλεως, φόρο τιμῆς καὶ εὐγνωμοσύνης πρὸς τὸν εὐσεβέστατο αὐτοκράτορα Κωνσταντῖνο Παλαιολόγο καί τοὺς μετ’ αὐτοῦ ἀγωνισαμένους καὶ πεσόντες κατὰ τὴν προάσπιση τῆς Πόλεως καὶ εὐχήθηκε ὅπως ὁ Κύριος τῆς ζωῆς καὶ τοῦ θανάτου ἀναπαύει τὶς ψυχές τους «ἐν σκηναῖς δικαίων».

Ἡ θυσία ἐκείνων ἔδωσε στὸ Ἑλληνικὸ γένος, ποὺ εἰσερχόταν σὲ μίαν πολυαίωνη δουλεία, τὴν ἐλπίδα τῆς ἀνάστασης, ἐμψύχωσε τοὺς ἐπιζήσαντες καὶ ἐτίμησε τοὺς προγόνους ποὺ εἶχαν μέχρι τότε ὑπερασπιστεῖ τὴν πίστη καὶ τὴν πατρίδα ἀποκρούοντας ποικίλους ἐχθρούς.

Ἂν ὁ Κωνσταντῖνος Παλαιολόγος δὲν ἔπιπτε ἡρωϊκῶς μαχόμενος, ἂν ἔφευγε, ἢ παραδιδόταν στοὺς Τούρκους, ἂν ἡ Ἐκκλησία δὲν συνάσπιζε τὸ Ἔθνος, ἂν δὲν ἀνελάμβανε τὴν Παιδεία καὶ ἂν δὲν διατηροῦσε τὴ γλώσσα καὶ τὶς παραδόσεις του, οὔτε ἡ ἐπανάσταση τοῦ 1821 οὔτε καὶ ἡ παλιγγενεσία θὰ ἦταν δυνατές.

Τιμώντας τὴ μνήμη τῶν προμάχων τῆς Κωνσταντινουπόλεως, ἡ Ἱερὰ Σύνοδος καλεῖ ὅλους ὅπως παραδειγματιστοῦμε ἀπὸ τὸν ἡρωισμό τους καὶ ὅπως ἀντλήσουμε τὰ κατάλληλα διδάγματα ἀπὸ τὴν Ἱστορία μας γιὰ ἀντιμετώπιση καὶ τῶν σημερινῶν δύσκολων περιστάσεων.

Ἐξέτασε τοὺς οἰκονομικοὺς λογαριασμοὺς τῶν Θρόνων καὶ τῶν Σταυροπηγιακῶν Μονῶν, καθὼς καὶ τοῦ ΚΕΤ, γιὰ τὸ ἔτος 2019 καὶ τοὺς προϋπολογισμοὺς γιὰ τὸ ἔτος 2020.

Ἀπεφάσισεν ὅπως, γιὰ φέτος (2020) λόγῳ τῶν ἀναβληθέντων ἐξαιτίας τοῦ κωρονοϊοῦ γάμων, ἐπιτραπεῖ ἡ τέλεση γάμων, καὶ κατὰ τὴν περίοδο τῆς νηστείας τῶν Χριστουγέννων, μέχρι καὶ τῆς 12ης Δεκεμβρίου ἐκτὸς Τετάρτης καὶ Παρασκευῆς.

Ὅρισε τὶς ἡμερομηνίες τέλεσης τῶν καθιερωμένων Μνημοσύνων ὡς ἑξῆς:

α) Τὴν 5η Ἰουλίου 2020, γιὰ τὸν ἐθνομάρτυρα Ἀρχιεπίσκοπο Κυπριανὸ καὶ τοὺς σὺν αὐτῷ σφαγιασθέντας.

β) Τὴν 12η Ἰουλίου 2020, γιὰ τοὺς πεσόντες κατὰ τὸ προδοτικὸ πραξικόπημα τῆς 15ης Ἰουλίου 1974.

γ) Τὴν 19η Ἰουλίου 2020 γιὰ τοὺς πεσόντες κατὰ τὴ βάρβαρη τουρκικὴ εἰσβολή, καὶ

δ) Τὴν 2α Αὐγούστου 2020 γιὰ τὸν Ἀρχιεπίσκοπο καὶ Ἐθνάρχη Μακάριο. Τοῦ Μνημοσύνου γιὰ τὸν Ἐθνάρχη Μακάριο θὰ προστοῦν οἱ οἰκεῖοι Μητροπολῖτες στὶς ἐπαρχίες τους, τοῦ δὲ Μνημοσύνου στὴν Ἱερὰ Μονὴ Κύκκου θὰ προστεῖ ὁ Μητροπολίτης Κύκκου καὶ Τηλλυρίας.

 

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ