Η Ιερά Μητρόπολις Πειραιώς επί τη δομική ολοκληρώσει δύο Ενοριακών Της Ναών, του Ιερού Ναού Αγίου Ελευθερίου Επισκόπου Ιλλυρικού και της μητρός Του Αγίας Ανθίας στην περιοχή Καμινίων Πειραιώς και του Ιερού Ναού Κοιμήσεως Θεοτόκου Δημοτικού Διαμερίσματος Αγίου Ιωάννου Ρέντη δοξάζει τον εν Τριάδι Πανάγιον Θεόν διά την μεγίστην αυτήν ευλογίαν εις τον ευαγή Κλήρον και τον φιλόχριστον λαόν Του και δημοσία εκφράζει την ευγνωμοσύνην Της προς όλους τους επωνύμους και ανωνύμους δωρητάς και ευεργέτας οι οποίοι συνέβαλον εις την δομικήν ολοκλήρωσιν των δύο ως άνω Ιερών Ναών.

Ήδη έχει εκκινήσει με την χάρι του Παναγίου Θεού η αγιογράφησις αυτών, του Αγ. Ελευθερίου υπό του Αγιογράφου Ευαγγέλου Λημνιού κατά την Κρητικής Σχολής τεχνοτροπία και της Κοιμήσεως της Θεοτόκου υπό του Αγιογράφου Κωνσταντίνου Δημητρέλου με πρότυπο την Ναζαρηνή τεχνοτροπία.