Την  "αγιοτόκο"  Καππαδοκία θα επισκεφθεί ο Οικουμενικός Πατριάρχης κ. Βαρθολομαίος το διήμερο 20 – 21 Ιουνίου, όπως κάνει εδώ και 20 χρόνια. 

Το Σάββατο 20 Ιουνίου θα χοροστατήσει στις 6 το απόγευμα στον Ιερό Ναό Εισοδίων της Θεοτόκου Ανακού, ενώ την Κυριακή 21 Ιουνίου θα προστή της Θείας Λειτουργίας στον Ιερό Ναό του Αγίου Ευσταθίου στην κωμόπολη Ιντζέσου.

Η ανακοίνωση τουΠατριαρχείου αναφέρει:«Ευχαρίστως ανακοινούται ότι και εφέτος θα πραγματοποιηθή το καθιερωμένον Πατριαρχικόν προσκύνημα εις την Αγιοτόκον Καππαδοκίαν, το από εικοσαετίας και πλέον συνεχιζόμενον.
Ούτως, η Α. Θ. Παναγιότης, ο Οικουμενικός Πατριάρχης κ.κ. Βαρθολομαίος, συνοδευόμενος υπό Αρχιερέων εντεύθεν και εκ του εξωτερικού και μελών της Πατριαρχικής Αυλής, θα χοροστατήση κατά τον Εσπερινόν του Σαββάτου, 20ης Ιουνίου, και περί ώραν 6.00 μ.μ. εις τον Ιερόν Ναόν των Εισοδίων της Θεοτόκου Ανακού (Kaymaklı), την δε επομένην, Κυριακήν, θα προστή της Θείας Λειτουργίας εν τω Ιερώ Ναώ του Αγίου Ευσταθίου της κωμοπόλεως Ιντζέσου (İncesu), της οποίας ο Δήμαρχος προ τινος, δι’ απεσταλμένου αυτού εις Φανάριον, προσεκάλεσε τον Πατριάρχην να τιμήση διά της υψηλής επισκέψεώς Του τον Δήμον αυτού".