Μέ κάθε ἐκκλησιαστική λαμπρότητα καί σέ μία ὄμορφη τελετή τελέσθηκε στήν Συκιάδα, τήν 16ην Ἰουνίου 2020, τό πρωϊ, ἡ Ἀκολουθία τοῦ Ἁγιασμοῦ ἐργασιῶν καί τοποθετήθηκε θεμέλιος πλάκα νέου Ιερού Ναού, αφιερωμένου στούς Παμμεγίστους Ταξιάρχες Μιχαήλ καί Γαβριήλ.

Στήν Ἀκολουθία, πού τέλεσε ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Χίου, Ψαρῶν καί Οἰνουσσῶν κ. ΜΑΡΚΟΣ, καί μέ τήν συμμετοχήν τῶν ἐκ τῆς Συκιάδας καταγομένων Ἱερέων, παρέστη πλῆθος κατοίκων τοῦ Χωριοῦ, ὁ Περιφερειακός Σύμβουλος κ. Γ.Ἀμπαζῆς, ἡ Πρϊσταμένη τῆς Δευτεροβάθμιας Ἐκπαίδευσης Χίου κ. Εὐτυχία Μ. Βλυσίδου, ὁ Πρόεδρος καί τά Μέλη τοῦ Τοπικοῦ Συμβουλίου, οἱ Ἐκπαιδευτικοί καί οἱ Μαθητές τοῦ Δημοτικοῦ Σχολείου Συκιάδας-Λαγκάδας, Ἐκπαιδευτικοί καί Τοπικοί Φορεῖς.

Κατά τήν ἀνάγνωση τοῦ Ἱεροῦ Εὐαγγελίου τῆς Ἀκολουθίας, ὁ Σεβασμιώτατος ἀπέδωσε σέ νεοελληνική μετάφραση τό ἱερό κείμενο, γιά νά τό ἐννοήσουν τά παριστάμενα παιδιά τοῦ Σχολείου, ἐνῶ στήν Ὁμιλία του ἀνεφέρθη στήν Παλαιά Διαθήκη, ὅπου ὀ Μωϋσῆς, κατερχόμενος ἐκ τοῦ Ὄρους Σινᾶ, ὅπου καί παρέλαβε τίς δέκα ἐντολές σέ δύο πλάκες καί τίς τοποθέτησε στήν «Κιβωτόν» γιά νά φυλλάσσωνται.

Μέ τήν ἔλευση τοῦ Χριστοῦ μας στόν κόσμον ἐκτίσθησαν οἱ Ἱεροί Ναοί, ἔνθα τελεῖται τό Μυστήριον τῆς Θείας Εὐχαριστίας, ὅπου οἱ Χριστιανοί μεταλαμβάνουν τοῦ Σώματος καί τοῦ Αἵματος τοῦ Χριστοῦ, καί λαμβάνουν χώραν οἱ ἄλλες Ἱερε΄ς Ἀκολουθίες.
Ἐπίσης, ἀναφέρθηκε στόν ρόλο τῆς Ἐκκλησίας, στούς χρόνους τῆς Τουρκοκρατίας, γιά τήν διατήρηση τῆς ἑλληνοχριστιανικῆς μας ταυτότητας.

Καί κατέληξεν ὁ Σεβασμιώτατος: «Νά σᾶς ἀξιώσει ὁ Θεός ὅλους νά ἐκκλησιαστεῖτε καί νά κοινωνήσετε».

Κατόπιν, ὁ Σεβασμιώτατος κατέθεσε τήν ἀναθηματική πλάκα καί τήν εὐλόγησε σταυροειδῶς.

Ὁ Ἐφημέριος τῆς Ἐνορίας εὐχαρίστησε τόν Σεβασμιώτατο, ἐθεώρησε μεγάλη Εὐλογία τήν θεμελίωση τοῦ Ἱ,Ναοῦ, ἀπό τόν Σεβασμιώτατο (εἶναι ἡ τέταρτη φορά, πού ὁ Σεβασμιώτατος παρίσταται στό Χωριό μας σέ ὁμοίαν Ἀκολουθίαν - Πνευματικό Κέντρο ὡς Ἀρχιδιάκονος,Ἱ. Ν. Μεταμ. Σωτῆρος, Ἅγιος Ἰσίδωρος καί τώρα Ι.Ν.Παμμεγίστων Ταξιαρχῶν), εὐχαρίστησε τούς Δωρητάς καί παρεκάλεσε τόν Σεβασμιώτατον νά εὔχεται γιά τούς Χωριανούς μας, τούς Ναυτικούς μας καί τήν Πατρίδα μας.