Σε διώξεις κατά των νέων  οι οποίοι  στην περιοχή της Χιμάρας  ανύψωσαν σε σχετικά απόμακρη περιοχή το σημείο του Σταυρού, προχώρησαν οι αλβανικές αρχές .Με έγραφο  της  Περιφερειακής Διεύθυνσης Πολιτιστικής Κληρονομιάς του Αυλώνα αξιώνει ώστε η δημοτική αρχή να απομακρύνει το Σταυρό απ' το Μοναστήρι. Ούτε λίγο ούτε πολύ εμφανίζεται σαν ιδιοκτήτης του Μοναστηριού, επειδή έχει χαρακτηριστεί μνημείο πολιτιστικής κληρονομιάς. 

Βέβαια το σημαντικότερο είναι ότι παρεμβάλλεται και στο νομικά κατοχυρωμένο δικαίωμα της Ορθοδόξου κοινότητας στη διαχείριση κατά τους κανόνες των περιουσιακών της στοιχείων και ειδικά των χώρων λατρείας και μονών που ιστορικά της ανήκουν. 

Οι Αλβανοί το τελευταίο διάστημα ειδικά στις περιοχές του νότου  προσπαθεί να εφαρμόσει  τον δικό της  δικό της σχέδιο σε βάρος των Ελλήνων  με διάφορες προκλητικές συμπεριφορές .Τελευταία οι φανατικοί της Αλβανίας έχουν αναδείξει και το θέμα των Τσάμηδων με εκδηλώσεις μίσους στα Τίρανα και τα σύνορα με την Ελλάδα.