Ένδεκα θέσεις προκήρυξε η Ιερά Μητρόπολη Χίου, Ψαρών και Οινουσσών που θα πληρωθούν μέσω του προγράμματος κοινωφελούς
εργασίας.
Γνωστοποιείται ότι η υποβολή ηλεκτρονικών αιτήσεων ξεκίνησε από την Δευτέρα, 29 Ιουνίου 2020 και ώρα 11 π.μ., από τους ενδιαφερόμενους, με μόνη προϋπόθεση να είναι εγγεγραμμένοι άνεργοι στον ΟΑΕΔ, 18 ετών και άνω. Το χρονικό διάστημα, που θα κληθούν να εργαστούν, είναι 8 μηνών.

Αναλυτικά για την Ιερά Μητρόπολη Χίου, Ψαρών και Οινουσσών έχουν εγκριθεί οι παρακάτω θέσεις κοινωφελούς απασχόλησης:

Υπηρεσία Τοποθέτησης είναι η Ιερά Μητρόπολη Χίου, Ψαρών και Οινουσσών και οι θέσεις είναι οι εξής:

Επίπεδο Ειδικότητα Θέσεις
ΥΕ      ΒΟΗΘΩΝ ΜΑΓΕΙΡΩΝ  2
ΔΕ      ΑΓΙΟΓΡΑΦΙΑΣ  1
ΔΕ      ΚΗΠΟΥΡΩΝ  2
ΔΕ      ΜΑΓΕΙΡΩΝ  2
ΔΕ      ΦΩΤΟΓΡΑΦΩΝ  1
ΤΕ      ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΩΝ  1
ΠΕ     ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΡΧΕΙΟΝΟΜΙΑΣ  1
ΠΕ/ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ 1

Η υποβολή των αιτήσεων από τους ενδιαφερόμενους ανέργους γίνεται με τους κωδικούς πρόσβασης TAXISnet ή τους κωδικούς πρόσβασης πιστοποιημένων χρηστών ΟΑΕΔ, μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης του Ελληνικού Δημοσίου gov.gr στην διεύθυνση:
https://www.gov.gr/ipiresies/ergasia-kai-asphalise/apozemioseis-kaiparokhes/programmata-koinophelous-kharaktera

Η διαδικασία υποβολής αιτήσεων των ενδιαφερομένων θα ολοκληρωθεί τη Δευτέρα, 6 Ιουλίου 2020 και ώρα 11:00 π.μ.