Ως δυναμικές κοινότητες οι οποίες θα μπορούν να προβάλουν τα θετικά και να βελτιώνουν τα αρνητικά της χώρας διεθνώς αντιμετωπίζει πλέον το υπουργείο Εξωτερικών τους  Ομογονείς που δραστηριοποιούνται σε όλο τον κόσμο. Ο κ.Νίκος Δένδιας γνωστοποιεί τις προθέσεις αυτές της ελληνικής κυβέρνησης με επιστολή του προς τις οργανώσεις της Ομογένειας όπου τους αναλύει τον σχεδιασμό του για την ανασύσταση του Συμβουλίου Απόδημου Ελληνισμού το οποίο έχει καταστεί ανενεργό από το 2010.Το Συμβούλιο (ΣΑΕ) ιδρύθηκε το 1995 με έδρα τη Θεσσαλονίκη  και είχε ως  στόχος ι να αγκαλιάσει, να ενώσει, και να στηρίξει όλες οι δυνάμεις της Ελληνικής διασποράς, ώστε να εργαστεί μαζί της, για την διεθνή προάσπιση του Ελληνισμού και της Ορθοδοξίας. Όπως επίσης, η διατήρηση και η εξάπλωσή της ελληνικής γλώσσας.

Μετά από μια δεκαετία αδράνειας ο κ.Δένδιας σχεδιάσει την επανασύσταση η οποία συνδυάζεται  με τη συγχώνευση της Γενικής Γραμματείας Απόδημου Ελληνισμού και τη Δημόσια Διπλωματία η οποία θα έχει ρόλο να συντονίζει  δράσεις και λειτουργίες που εξυπηρετούν τις ανάγκες της ομογένειας (Προξενικά, Θρησκευτικά, Μορφωτικά, πολιτιστικά ζητήματα), σημειώνοντας ότι «το νέο σχήμα σηματοδοτεί την επανεκκίνηση μιας συνεκτικής πολιτικής για τους Έλληνες της διασποράς, καθώς αντιμετωπίζει τις οργανωτικές και λειτουργικές αδυναμίες του υφιστάμενου σχήματος και αναβαθμίζει ουσιαστικά το ρόλο και τη σημασία του Απόδημου Ελληνισμού της Ομογένειας».