Του Μητροπολίτου Καισαριανής, Βύρωνος και Υμηττού Δανιήλ

Ο άνθρωπος επιθυμεί την ειρήνη από τα βάθη της καρδιάς του, αλλά συχνά αγνοεί τη φύση του αγαθού το οποίο επικαλείται με όλες τις ευχές του και οι δρόμοι που ακολουθεί για να το πετύχει δεν είναι πάντοτε οι δρόμοι του Θεού. Γι’ αυτό πρέπει να μάθει από την ιερή ιστορία σε τι συνίσταται η αναζήτηση της αληθινής ειρήνης και να ακούσει τη διακήρυξη του δώρου αυτής, της ειρήνης από τον Θεό διά του Κυρίου μας Ιησού Χριστού.

 

1. Ειρήνη και ευζωΐα

Στην Αγία Γραφή η ειρήνη εξασφαλίζει μία ήσυχη ζωή, τον «καιρό της ειρήνης» που είναι αντίθετη με τον «καιρό του πολέμου». Δηλώνει την ευμάρεια της καθημερινής υπάρξεως, την κατάσταση του ανθρώπου που ζει σε αρμονία με τη φύση, τον εαυτό του και με τον Θεό. Πιο συγκεκριμένα η ειρήνη είναι ευλογία, ανάσταση, δόξα, πλούτος, σωτηρία, ζωή.

 

2. Ειρήνη και ευτυχία

Να είναι κάποιος καλά στην υγεία του και να βρίσκεται σε ειρήνη, είναι δύο παράλληλες εκφράσεις που διαμορφώνουν την ευτυχία του ανθρώπου. Η ειρήνη συνίσταται στην ομόνοια, στην αδελφική ζωή, εφ’ όσον ο οικείος, ο φίλος, είναι ο άνθρωπος της ειρήνης. Στην αγία Γραφή για να ρωτήσει κάποιος για έναν άλλο αδελφό του, εάν είναι καλά, λέγει: «Εχει ειρήνη;».

 

3. Ειρήνη και σωτηρία

Η ειρήνη αποτελεί μία κατάσταση που πρέπει κάποιος να κατακτήσει ή να υπερασπισθεί. Είναι η νίκη εναντίον κάποιου εχθρού. Ο Κύριός μας Ιησούς Χριστός μετά την ανάστασή Του, τη νίκη Του εναντίον του Διαβόλου και του θανάτου, όταν εμφανίσθηκε στους Μαθητές Του τους ευλόγησε λέγοντας «ειρήνη υμίν» (Λουκά κδ΄, 36).

 

4. Ειρήνη και δικαιοσύνη

Ο Κύριος λέγει ότι «οι δε πραείς κληρονομήσουσι την γην και κατατρυφήσουσι επί πλήθει ειρήνης» (Ψαλμός λστ΄, 11 και Παροιμιών γ΄, 2). Επομένως η ειρήνη είναι το σύνολο των αγαθών που παραχωρούνται στον δίκαιο, δηλαδή στον πιστό και ενάρετο άνθρωπο, όπως να έχει μία γόνιμη γη, να έχει αφθονία τροφής, να ζει με ασφάλεια, να κοιμάται χωρίς φόβο, να νικάει τους εχθρούς του και να πολλαπλασιάζεται και όλα αυτά τελικά να τα απολαμβάνει επειδή ο Θεός είναι μαζί του.

Δεν περιορίζεται λοιπόν η ειρήνη μόνο στην απουσία του πολέμου, αλλά είναι και ολοκληρώνεται στο πλήρωμα ευτυχίας του ανθρώπου και μάλιστα του πιστού.

 

5. Ο Απόστολος Παύλος για την ειρήνη

Ο Απόστολος Παύλος προσθέτοντας συνήθως στους ασπασμούς των επιστολών του την χάρη κοντά στην ειρήνη, δηλώνει έτσι την προέλευσή της και τη σταθερότητά της. Φανερώνει κυρίως τον δεσμό της με την απολύτρωση.

Εύχομαι ο Θεός της ειρήνης να σας δώσει (σε όλα) μόνιμη ειρήνη (Προς Θεσσαλονικείς Β΄, γ΄, 16).

Ο Θεός μάς έχει καλέσει να ζούμε ειρηνικά (Προς Κορινθίους Α΄, ζ΄, 15).

Ο Θεός δεν είναι Θεός ακαταστασίας, αλλά Θεός ειρήνης (Προς Α΄ Κορινθίους ιδ΄, 33).

Ο Κύριός μας Ιησούς Χριστός είναι η ειρήνη για μας (Προς Εφεσίους β΄, 14).

Η ειρήνη του Θεού, που δεν μπορεί να κατανοηθεί από κανέναν ανθρώπινο νού, θα φρουρήσει τις καρδιές και τι σκέψεις σας (Προς Φιλιππησίους δ΄, 7).

Η ειρήνη του Θεού ας κυριαρχεί στις καρδιές των ανθρώπων. Γι’ αυτή την ειρήνη προσκληθήκατε, ώστε να γίνετε ένα σώμα (Προς Κολοσσαείς γ΄, 15).

Αν είναι δυνατόν, προσπαθείτε, όσο εξαρτάται από σας, να έχετε ειρήνη με όλους τους άλλους ανθρώπους (Προς Ρωμαίους ιβ΄, 18).

Να ζείτε μεταξύ σας ειρηνικά (Προς Κορινθίους Β΄, ιγ΄, 11).